Om skolan

Sjöviksskolan är en nystartad skola i Årstadal.
Skolan slog upp portarna i augusti 2014.

Vi har i år sex klasser, tre klasser i förskoleklass och tre klasser i årslurs 1. Från och med höstterminen 2016 får vi ytterligare två nya klasser och kommer att ha närmare ca 180 elever. Vi har idag tre arbetslag med en förskoleklass och en etta i varje. Till hösten fortsätter vi med samma lag, en klass i årskurs 1 och en klass i årskurs 2 i samma lag. Våra två nya förskoleklasser kommer att bilda ett nytt arbetslag. Vi har en lärare i varje klass redan från förskoleklass och vi har fritidspedagoger som arbetar med barnen under hela deras dag. Vi arbetar språkstärkande och använder oss av Bornholmsmetoden i förskoleklass, vi prioriterar praktisk-estetisk verksamhet och använder metoden Levande Verkstad. Vi kommer under nästa läsår att arbeta mycket med rörelse och vi ska ha regelbundna utflykter för alla elever. Planen är att vår nya skola skall stå klar hösten 2019, till dess finns vi i lokaler på Ingenjörsvägen 25 i Årstadal.

Nyheter

 • Föräldramöte för våra nya förskoleklasser med start ht 2017

  Välkommen på föräldramöte för blivande förskoleklasser på Sjöviksskolan!

  Du kommer får träffa skolledningen, lärare och fritidspedagoger som kommer berätta om tiden fram till skolstart samt hur det första läsåret kommer gestalta sig.

  Tid:  Torsdagen den 20/4 kl. 18.00-19.30

  Välkommen önskar

  Karin Langlet, rektor

Frånvaro

Frånvaroanmälan

På Sjöviksskolan ska all elevfrånvaro anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Vet du redan första dagen hur många dagar ditt barn kommer vara frånvarande kan du lämna den information vid första frånvarotillfället. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

 • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
 • Telefonsvarare: 08 – 508 384 99

Rektorsbrev

Rektorsbrev, juni 2016
Ytterligare ett år har gått på Sjöviksskolan, vi har haft vår andra skolavslutning

 

 

Kalender

Inga händelser finns