Till läsåret 2017-18 kommer vi att ha 11 klasser på Sjöviksskolan, 3 förskoleklasser, 2 årskurs 1 och 3 klasser vardera i årskurs 2 och 3. Till årskurs 1-3 kommer vi troligtvis ha enstaka platser kvar under nästa läsår. Kontakta oss på telefon eller e-post om du är intresserad.

För att söka till våra klasser behöver du fylla i en ansökan som du lämnar till skolan.