Frånvaroanmälan

På Sjöviksskolan ska all elevfrånvaro anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Vet du redan första dagen hur många dagar ditt barn kommer vara frånvarande kan du lämna den information vid första frånvarotillfället.

Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:
•Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
•till ditt barns arbetslag:

Arbetslag A   1A+2A   076-129 10 64

Arbetslag B   1B+2B   076-129 10 19

Arbetslag C   1C+2C   076-825 28 67

Arbetslag F    FA och FB 08-508 384 92

Stängning/öppning sker i arbetslag F

 

08-508 384 92

Dela:
Kategorier: