Föräldramöte för våra nya förskoleklasser med start ht 2017

Välkommen på föräldramöte för blivande förskoleklasser på Sjöviksskolan! 

Du kommer får träffa skolledningen, lärare och fritidspedagoger som kommer berätta om tiden fram till skolstart samt hur det första läsåret kommer gestalta sig.

Tid:  Torsdagen den 20/4 kl. 18.00-19.30

Välkommen önskar

Karin Langlet, rektor

Dela:
Kategorier: