Om skolan

Sjöviksskolan är en nystartad skola i Årstadal, en skola att växa i under några år. Planen är att vår nya skola skall stå klar 2019, till dess finns vi i lokaler på Ingenjörsvägen 25 i Årstadal. Den verksamhet vi bygger i våra tillfälliga lokaler ska passa för den fina, nya skolbyggnad när den är färdig.

Sjöviksskolan arbetar med att stärka inflytande, medbestämmande och delaktighet för såväl barn, föräldrar som personal. Våra barn skall lära sig demokratiska spelregler genom praktisk erfarenhet. För barnen är och skall pedagogerna vara viktiga vuxna och goda förebilder. De skall skapa god arbetsmiljö präglad av omsorg, trygghet och lust att lära. Detaljstyrningen av verksamheten ska skötas av personal och barn tillsammans.

Dela:
Kategorier: