Rektorsbrev

Nu är Sjöviksskolans tredje år till ända. Från att ha varit en helt nystartad skola kan vi nu se tillbaka på tre år där många traditioner har rotats och många rutiner kommit på plats. Till läsårsstarten 2017 har vi växt mer än någonsin. Över 80 nya elever i både förskoleklass men också enstaka elever i övriga årskurser. Vi har också en grupp nyanställd personal, lärare i förskoleklass, lärare fritidshem samt lärare i både textil- och träslöjd.

Från och med det här året så har vi en biträdande rektor på skolan, Hanna Larsson. Vi har också både skolpsykolog (Ida Sandberg) och skolkurator (Helena de Ruvo) knutna till skolan vilket gör vårt elevhälsoteam komplett. All vår personal finns på hemsidans personalförteckning.

Vi får fortfarande plats i våra paviljonger på Ingenjörsvägen även om det är trångt. Idrott och slöjd har vi i andra lokaler.

Vi fortsätter att använda metoden Levande Verkstad i vår bildundervisning. Vi kommer även i år att ha en Vårsalong. Den har blivit en tradition där eleverna visar upp sina alster.

Vi vill att Sjöviksskolan ska vara:

  • En skola där vi välkomnar olikheter och tror på individens förmåga
  • En skola med engagerade och kompetenta medarbetare
  • En skola som präglas av närhet och nybyggaranda

Vi vill att Sjöviksskolans elever ska:

  • Nå höga skolresultat
  • Vara vana att använda estetiska uttryckssätt
  • Vara trygga och kunna vara goda föredömen
  • Kunna göra sina röster hörda

Har ni frågor kring skolan och dess verksamhet är ni välkomna att kontakta mig: karin.langlet@stockholm.se eller på telefon: 08-508 381 80.

Med vänliga hälsningar,

Karin Langlet, rektor

Dela: