Rektorsbrev

Nu är Sjöviksskolans andra år till ända. Från att ha varit en helt nystartad skola kan vi nu se tillbaka på två år där många traditioner har rotats och många rutiner kommit på plats. Under året har vi arbetat språkstärkande med våra elever i förskoleklass och vi har nått goda resultat på LUS (Läsutveckling). Vi har prioriterat praktiskt-estetiskt arbete och med metoden Levande Verkstad har eleverna utmanats i kreativt skapande. Vårsalongen har blivit en tradition där vi har visat upp elevernas alster.

Vi har arbetat med personalgruppen för att få samsyn och för att bygga en god grund för vårt utvecklingsarbete mot en stor skola och vi har enats kring en vision. Vi vill vara:

En skola med engagerade och kompetenta medarbetare

En skola som präglas av närhet och nybyggaranda

En skola där vi välkomnar olikheter och tror på individens förmåga

Under vårterminen har vi rekryterat ny personal till verksamheten och söktrycket har varit stort. Det är många som vill arbeta i en nystartad verksamhet. Vi har hittat mycket kompetent personal. Till hösten har vi ca 50 nya elever som kommer.

Har ni frågor kring skolan och dess verksamhet är ni välkomna att kontakta mig: karin.langlet@stockholm.se eller på telefon: 08-508 381 80.

Med vänliga hälsningar,

Karin Langlet, rektor

Dela: