Om skolan

Sjöviksskolan är en skola som växer. Sjöviksskolan håller till i tillfälliga lokaler i Årstadal för att snart, redan till hösten 2019 flytta in i vår nybyggda skola i Årstaberg.

Vi vill att Sjöviksskolans elever ska:

 • Nå höga skolresultat
 • Vara vana att använda estetiska uttryckssätt
 • Vara trygga och kunna vara goda föredömen
 • Kunna göra sina röster hörda
 • Bli modiga

Hur arbetar vi för att uppnå det? I förskoleklass arbetar vi med både Bornholmsmodellen och ASL (att skriva sig till läsning). Vi har Levande Verkstad som en metod i vår bildundervisning men som även stärker undervisningen i svenska. Vi arbetar för att integrera rörelse i hela vår skoldag och vi vill göra lärande synligt. När elever vet vad som förväntas, när de vet vilket är deras nästa steg, då når de längre och kan också bli delaktiga i sitt lärande.
För att vi ska följa våra elever lärande har vi regelbundna uppföljningar av deras kunskapsutveckling.

Aktuellt

Dans Skapande Skola

Eleverna på Sjöviksskolan blev omnämnda både i Bättre Stadsdel och Pedagog Stockholm.

Klicka på bilden och du kommer vidare till länkarna.

Nyheter

 • Två barn sitter på en snowracer

  Vara ute på vintern

  På vintern är det bra att komma ihåg att vind i kombination med minusgrader kan kännas som att det blir ännu kallare. En blåsig vinterdag kan kännas betydligt kallare än vad termometern visar.

Frånvaro

Frånvaroanmälan

På Sjöviksskolan ska all elevfrånvaro anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Vet du redan första dagen hur många dagar ditt barn kommer vara frånvarande kan du lämna den information vid första frånvarotillfället. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

 • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
 • Telefonsvarare: 08 – 508 384 99