Om skolan

Sjöviksskolan är en nystartad skola i Årstadal.
Skolan slog upp portarna i augusti 2014.

Sjöviksskolan är en nystartad skola i Årstadal. Skolan slog upp portarna i augusti 2014.

Sjöviksskolan är en skola som växer. Sedan starten i augusti 2014 har vi nu utökats varje år och har innevarande läsår 11 klasser. Vårt elevantal uppgår till cirka 250 elever och vår personalstyrka till ca 35.

Vi är uppdelade på fyra arbetslag, ett lag med två 3:or och en 2:a, ett lag med två 2:or och en 3:a och de övriga två lagen är också åldersblandade med förskoleklass och årskurs 1. Varje arbetslag utgör en fritidshemsavdelning, men vi har också ett stort samarbete fritidshemmen emellan.

Sjöviksskolan håller till i provisoriska lokaler i Årstadal för att till hösten 2019 flytta in i vår nybyggda skola i Årstaberg. Det gör att vi för närvarande har idrottsundervisning och slöjdundervisning i externa lokaler och använder stadsdelens park Blomsterdalen som vår skolgård.

Vi vill att Sjöviksskolans elever ska:

Nå höga skolresultat

Vara vana att använda estetiska uttryckssätt

Vara trygga och kunna vara goda föredömen

Kunna göra sina röster hörda

Bli modiga

Hur arbetar vi för att uppnå det? I förskoleklass arbetar vi med både Bornholmsmodellen och ASL (att skriva sig till läsning). Vi har Levande Verkstad som en metod i vår bildundervisning men som även stärker undervisningen i svenska. Vi arbetar för att integrera rörelse i hela vår skoldag och vi vill göra lärande synligt. När elever vet vad som förväntas, när de vet vilket är deras nästa steg, då når de längre och kan också bli delaktiga i sitt lärande.

För att vi ska följa våra elever lärande har vi regelbundna uppföljningar av deras kunskapsutveckling.

Aktuellt

Frånvaro

Frånvaroanmälan

På Sjöviksskolan ska all elevfrånvaro anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Vet du redan första dagen hur många dagar ditt barn kommer vara frånvarande kan du lämna den information vid första frånvarotillfället. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Telefonsvarare: 08 – 508 384 99

Kalender

Inga händelser finns