Nyheter

Nya skolan

Sociala medier

Vill du bli elev?

Frånvaro

Frånvaroanmälan

På Sjöviksskolan ska all elevfrånvaro anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Vet du redan första dagen hur många dagar ditt barn kommer vara frånvarande kan du lämna den information vid första frånvarotillfället. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Telefonsvarare: 08 – 508 384 99