Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Förskoleklassens syfte är att göra överången mellan förskola och skola så trygg och bra som möjligt för barnen. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet går att läsa att

"Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet."

Detta är vad som genomsyrar hela vår verksamhet.

Det är i förskoleklass vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande. All inlärning sker med utångspunkt i leken. Vi lägger stor vikt vid språkutveckling, skapande verksamhet, samt att ge en förförståelse för matematikens grunder. Detta gör vi genom dagliga språk- och mattelekar som ni kan läsa mer om genom att klicka er vidare i menyn här bredvid. .

Förutom de grundäggande teoretiska kunskaper som barnen behöver inför skolstarten  är det den personliga utvecklingen och det sociala samspelet som står i fokus. Trygghet, ansvar och lust att lära är ledord för oss på Sjöviksskolan. Hos oss ska varje individ känna sig sedd och hörd varje dag och alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
 

Dela:
Kategorier:

Facebookflöde