Frånvaroanmälan

På Sjöviksskolan ska all elevfrånvaro anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Vet du redan första dagen hur många dagar ditt barn kommer vara frånvarande kan du lämna den information vid första frånvarotillfället.

Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:
•Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
•till ditt barns arbetslag:

Hemvist A   FA,FC,1A       076-129 10 64

Hemvist B   FB, 1B            076-123 81 83

Hemvist C   3A, 2B, 3B      076-129 10 19

Hemvist F    2A, 2C, 3C      076-825 28 67

Stängning/öppning sker på nedre plan

 

08-508 384 92

Dela:
Kategorier: