Den nya Sjöviksskolan

Sjöviksskolan är en skola i Årstadal, som under 2019 flyttar in i helt nya lokaler vid Årstaberg. Skolan står färdig till höstterminen 2019 och verksamheten flyttar in vid terminsstart. 

Sjöviksskolan byggs i ett gammalt industriområde som precis börjat sin omvandling till ett nytt område med bostäder, förskolor och verksamhetslokaler.

På skolans södra sida byggs en kvarterspark och skolans innergård vätter mot en skogsområde på den norra sidan. Skogsområdet är en del av Årstabergsparken och kallas för Kråkberget. Området genomkorsas av gångvägar och inför Sjöviksskolans öppnande byggs det gott om lekytor. Kråkberget anslutet i sin tur till ytterligare en park i sin norra del samt Årstaskogen på andra sidan järnvägsspåren. 

Skolan får ett unikt läge med närhet till både innerstaden med pendeltåg och gång-och cykelvägar via Årstabron, likväl som det blir lätt att ta sig till skolan från andra delar av söderort med hjälp av pendeltåg, bussar och tvärbana. 

Planförslag
Området packrummet

Tidsplan för inflyttning i nya Sjöviksskolan

Sjöviksskolan kommer att flytta in i sitt nybyggda skolhus i Årstaberg till terminsstarten 2019. Så här ser nuvarande tidsplan för inflyttning och expansion ut:
 

Läsåret 2019-2020

Augusti 2019 – låg- och mellanstadiet med årskurserna F-5 flyttar in i det nya skolhuset.

Under läsåret 2019-2020 tillkommer inga nya årskurser eller klasser, förutom förskoleklassen, men vi kan fylla på med nya elever i befintliga klasser om utrymme finns.
 

Läsåret 2020-2021

Till läsåret 2020-2021 kommer vi att utöka med en årskurs, förutom förskoleklassen, nämligen årskurs 7. Detta berör elever som är födda 2007.

Sjöviksskolan är nu en F-7-skola.
 

Läsåret 2021-2022

Skolan fortsätter att växa med nya förskoleklasser. Sjöviksskolan är nu en F-8-skola.
 

Läsåret 2022-2023

Sjöviksskolan är en fullt utbyggd F-9-skola. i slutet av läsåret lämnar den första kullen med niondeklassare skolan.

 

Byggarbetsplatsen

Nedan hittar ni ett par bilder från skolan och byggarbetsplatsen som den ser ut i mitten av februari -2019.

Sjöviksskolan
Sjöviksskolan
Sjöviksskolan
Sjöviksskolan

Dela:
Kategorier:

Facebookflöde