Till innehåll på sidan

Om skolan

Sjöviksskolan är en skola i Årstaberg som 2019 flyttade in i helt nya lokaler. Sjöviksskolan arbetar med att hitta goda strukturer för verksamheten, vi utvecklar vårt fritidshem och arbetar upp tydliga sätt att följa elevernas lärande. Vi arbetar med praktiskt-estetiska ämnen och använder metoden Levande Verkstad.

Vi vill att Sjöviksskolans elever ska:

  • Nå höga skolresultat
  • Vara vana att använda estetiska uttryckssätt
  • Vara trygga och kunna vara goda föredömen
  • Kunna göra sina röster hörda
  • Bli modiga

Hur arbetar vi för att uppnå det? I förskoleklass arbetar vi med både Bornholmsmodellen och ASL (att skriva sig till läsning). Vi har Levande Verkstad som en metod i vår bildundervisning men som även stärker undervisningen i svenska. Vi arbetar för att integrera rörelse i hela vår skoldag och vi vill göra lärande synligt. När elever vet vad som förväntas, när de vet vilket är deras nästa steg, då når de längre och kan också bli delaktiga i sitt lärande.
För att vi ska följa våra elever lärande har vi regelbundna uppföljningar av deras kunskapsutveckling.

 

Tidsplan för inflyttning i nya Sjöviksskolan

Sjöviksskolan flyttade in i sitt stora, nybyggda skolhus i Årstaberg till höstterminens start 2019. Så här ser nuvarande  tidsplan för inflyttning och expansion att se ut:

Läsåret 2020-2021

Till läsåret 2020-2021 kommer vi att utöka med en årskurs, förutom förskoleklassen, nämligen årskurs 7. Detta berör elever som är födda 2007.

Sjöviksskolan är en F-7- skola.

Läsåret 2021-2022

Sjöviksskolan är en F-8-skola.

Läsåret 2022-2023

Sjöviksskolan är en fullt utbyggd F-9-skola.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Sjöviksskolan är en skola i Årstaberg som 2019 flyttade in i helt nya lokaler. Sjöviksskolan arbetar med att hitta goda strukturer för verksamheten, vi utvecklar vårt fritidshem och arbetar upp tydliga sätt att följa elevernas lärande. Vi arbetar med praktiskt-estetiska ämnen och använder metoden Levande Verkstad.

Facebookflöde