Om skolan

Sjöviksskolan är en nystartad skola i Årstadal, en skola att växa i under några år. Planen är att vår nya skola skall stå klar 2019, till dess finns vi i lokaler på Ingenjörsvägen 25 i Årstadal. Den verksamhet vi bygger i våra tillfälliga lokaler ska passa för den fina, nya skolbyggnad när den är färdig.

Sjöviksskolan arbetar med att stärka inflytande, medbestämmande och delaktighet för såväl barn, föräldrar som personal. Våra barn skall lära sig demokratiska spelregler genom praktisk erfarenhet. För barnen är och skall pedagogerna vara viktiga vuxna och goda förebilder. De skall skapa god arbetsmiljö präglad av omsorg, trygghet och lust att lära. Detaljstyrningen av verksamheten ska skötas av personal och barn tillsammans.

Vår organisation

Sedan starten i augusti 2014 har vi nu utökats varje år och har innevarande läsår 11 klasser. Vårt elevantal uppgår till cirka 250 elever och vår personalstyrka till ca 35. Vi är uppdelade på fyra arbetslag, ett lag med två 3:or och en 2:a, ett lag med två 2:or och en 3:a och de övriga två lagen är också åldersblandade med förskoleklass och årskurs 1. Varje arbetslag utgör en fritidshemsavdelning, men vi har också ett stort samarbete fritidshemmen emellan.

 

Dela:
Kategorier: