Om skolan

Sjöviksskolan är en skola i Årstadal, som om ett år flyttar in i helt nya lokaler vid Årstaberg. Nya skolan står klar 2019, årskurserna 1-3 samt förskoleklasserna flyttar in till höstterminen 2019 och årskurserna 4-5 flyttar in till vårterminen 2020.  Under läsåret 2018-19 finns vi i lokaler på Ingenjörsvägen 25 i Årstadal och på Jakobsdalsvägen 17 vid Örnsberg. Den verksamhet vi under våra år har byggt i våra tillfälliga lokaler ska passa för den fina, nya skolbyggnad när den är färdig.

Sjöviksskolan arbetar med att hitta goda strukturer för verksamheten, vi utvecklar vårt fritidshem och arbetar upp tydliga sätt att följa elevernas lärande. Vi arbetar med praktiskt-estetiska ämnen och använder metoden Levande Verkstad.

Vi vill att Sjöviksskolans elever ska:

  • Nå höga skolresultat
  • Vara vana att använda estetiska uttryckssätt
  • Vara trygga och kunna vara goda föredömen
  • Kunna göra sina röster hörda
  • Bli modiga

Hur arbetar vi för att uppnå det? I förskoleklass arbetar vi med både Bornholmsmodellen och ASL (att skriva sig till läsning). Vi har Levande Verkstad som en metod i vår bildundervisning men som även stärker undervisningen i svenska. Vi arbetar för att integrera rörelse i hela vår skoldag och vi vill göra lärande synligt. När elever vet vad som förväntas, när de vet vilket är deras nästa steg, då når de längre och kan också bli delaktiga i sitt lärande.
För att vi ska följa våra elever lärande har vi regelbundna uppföljningar av deras kunskapsutveckling.

Informationsmöten inför skolstart augusti 2019

För blivande förskoleklasser gäller förstås Stockholms stads rutiner för att ”Söka Skola”. Samma sak gäller om man vill söka till någon annan årskurs. Ansökningsperioden sträcker sig från 15/1 till den 15/2 2019. Plats på skola fördelas enligt principen om relativ närhet, om det kan man läsa mer på Stockholms stads hemsida:

http://www.stockholm.se/sokaskola

Blivande förskoleklass

För att alla intresserade ska få information om just Sjöviksskolan bjuder vi in till ett informationsmöte torsdagen den 17/1 2019 kl. 18.00-19.30 på Sjöviksskolan. Då kommer vi berätta om sökprocessen, om hur vi arbetar på Sjöviksskolan och hur överlämningarna mellan förskola och skola ser ut.

Intresserade till övriga årskurser (1-5)

Eftersom vi kan ha enstaka elevplatser lediga i flera av våra andra klasser så bjuder vi även in till ett informationsmöte om detta. Att söka ny skola till övriga årskurser görs också under skolvalsperiod och platserna fördelas enligt samma principer. Intresserade av andra årskurser än förskoleklass är välkomna onsdagen den 28/1 kl. 18.00-19.30 på Sjöviksskolan.

Tidsplan för inflyttning i nya Sjöviksskolan

Sjöviksskolan kommer, som ni säkert vet, att flytta in i sitt stora, nybyggda skolhus i Årstaberg till terminsstarten 2019. Så här ser nuvarande  tidsplan för inflyttning och expansion att se ut:

Läsåret 2019-2020

Augusti 2019 – hela lågstadiet, årskurserna F-3 flyttar in. Årskurserna 4 och 5 kommer att fortsätta gå i paviljongerna vid Årstadal.

Januari 2020 – årkurserna 4 och 5 flyttar in i nya skolhuset och vi lämnar paviljongerna.

Under läsåret 2019-2020 tillkommer inga nya årskurser eller klasser, förutom förskoleklassen, men vi kan fylla på med nya elever i befintliga klasser om utrymme finns.

Läsåret 2020-2021

Till läsåret 2020-2021 kommer vi att utöka med en årskurs, förutom förskoleklassen, nämligen årskurs 7. Detta berör elever som är födda 2007.

Sjöviksskolan är en F-7- skola.

Läsåret 2021-2022

Sjöviksskolan är en F-8-skola.

Läsåret 2022-2023

Sjöviksskolan är en fullt utbyggd F-9-skola.

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: