Om skolan

Sjöviksskolan är en skola i Årstadal, som om ett år flyttar in i helt nya lokaler vid Årstaberg. Nya skolan står klar 2019, årskurserna 1-3 samt förskoleklasserna flyttar in till höstterminen 2019 och årskurserna 4-5 flyttar in till vårterminen 2020.  Under läsåret 2018-19 finns vi i lokaler på Ingenjörsvägen 25 i Årstadal och på Jakobsdalsvägen 17 vid Örnsberg. Den verksamhet vi under våra år har byggt i våra tillfälliga lokaler ska passa för den fina, nya skolbyggnad när den är färdig.

Sjöviksskolan arbetar med att hitta goda strukturer för verksamheten, vi utvecklar vårt fritidshem och arbetar upp tydliga sätt att följa elevernas lärande. Vi arbetar med praktiskt-estetiska ämnen och använder metoden Levande Verkstad.

Vi vill att Sjöviksskolans elever ska:

  • Nå höga skolresultat
  • Vara vana att använda estetiska uttryckssätt
  • Vara trygga och kunna vara goda föredömen
  • Kunna göra sina röster hörda
  • Bli modiga

Hur arbetar vi för att uppnå det? I förskoleklass arbetar vi med både Bornholmsmodellen och ASL (att skriva sig till läsning). Vi har Levande Verkstad som en metod i vår bildundervisning men som även stärker undervisningen i svenska. Vi arbetar för att integrera rörelse i hela vår skoldag och vi vill göra lärande synligt. När elever vet vad som förväntas, när de vet vilket är deras nästa steg, då når de längre och kan också bli delaktiga i sitt lärande.
För att vi ska följa våra elever lärande har vi regelbundna uppföljningar av deras kunskapsutveckling.

Plats i nya Sjöviksskolan till årskurs 1 till läsåret 2019-20?

I augusti 2019 kommer hela Sjöviksskolans lågstdium att flytta in i det nya skolhuset vid Årstaberg. För de som är intresserade av att börja i nya skolbyggnaden 2019 så är det viktigt att redan nu börja sin skolgång på Sjöviksskolan. Det är våra befintliga klasser som flyttar till det nya skolhuset, vi kommer inte att utöka antalet klasser om ett. Så om du vill ha en plats till årskurs 1 nästa år så är du välkommen att söka till Förskoleklassen redan nu. Vi har fortfarnade några platser kvar i förskoleklassen nu till hösten 2018.

Förskoleklasserna i Örnsberg

Årets förskoleklasser kommer att ha mycket rymliga lokaler vid Jakobsdalsvägen 17 vid Örnsberg. Eleverna hör till Sjöviksskolan och hämtning och lämning av eleverna sker på Ingenjörsvägen 25. Vid 8.30 kommer bussar at hämta både elever och personal till lokalerna på Jakobsdalsvägen där de stora lokalerna helt är anpassade för förskoleklassverksamhet. Runt skolan finns mycket goda möjligheter till utevistelse både en lekpark och naturområden vid vattnet. Hela dagen kommer eleverna att ha i dessa lokaler där det finns matsal och idrottssal förutom klassrum och fritidsutrymmen.

Men för att eleverna i förskoleklass ska känna sig som elever på Sjöviksskolan så kommer de att ha vissa tider på Ingenjörsvägen. De kommer at ha sina lektioner i Levande Verkstad här, de kommer att ha möjligheter att leka i Blomsterdalen och vid friluftsdagar och tematdagar är de givetvis en del av övriga Sjöviksskolans verksamhet. Eleverna bussas även tillbaka till Ingejörsvägen på eftermiddagen och kommer att ha hämtningsfritids med sina äldre klasskamrater.

Förskoleklassens arbetslag, som består av lärare som ska följa eleverna upp till årskurs 1, fritidslärares om också kommer att följa dem under lågstadiet och elevassistenter som arbetar i arbetslaget. Huvuddelen av arbetslaget är personal som tidigare arbetat på Sjöviksskolan och kommer att göra arbetslaget delaktigt i skolans övriga verksamhet.

Om du är intresserad av att veta mer eller intresserad av en plats så hör av dig till skolans expedition eller lämna in en blankett om Byte av skola (finns på Stockholms stads hemsida).

Välkomna! 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: