Till innehåll på sidan

Rektor presenterar sig

Karin Langlet

Sjöviksskolan är mitt tredje uppdrag som rektor i Stockholms stad. Och mitt absolut roligaste. Att äntligen få planera för en ny skolan, få tänka igenom hur skolan bäst  ska organiseras och ha en tydlig bild av hur skolan ska se ut när den är färdigbyggd – det är en rektorsdröm. Min bakgrund är lärare. Jag har undervisat i drygt femton år och i de flesta årskurserna från lågstadiet till vuxenutbildning, men med huvudfokus på högstadiet och gymnasiet. Mina ämnen är svenska och franska. De senaste femton åren har jag varit skolledare, mestadels i Stockholms stad.

Vad är speciellt med Sjöviksskolan? Främst personalen. Här arbetar engagerade och drivna pedagoger som vill göra skillnad. Tack vare fritidspersonalens höga utbildningsnivå har vi lyckats skapa ett fritidshem med stora kvaliteter och med ännu större ambitioner. Det som också är speciellt är att vi hela tiden är i förändring. Även om vi nu har haft ett ”färdigt” lågstadium i ett par år så återstår mycket utvecklings- och förädlingsarbete. Vårt mellanstadium är i sin första uppbyggnadsfas och vi lär oss nytt hela tiden. Vi vet inte inför nästa läsår vilka utmaningar vi står inför och vilka nya situationer vi kommer att hamna i. Vårt blivande högstadium kan vi ännu så länge bara drömma om, men vi är många som har lång erfarenhet av högstadiet och har många idéer om hur vi ska bygga vidare. I och med att vår personalgrupp är erfarna så samlar vi goda erfarenheter från många håll. Vi vill bygga vår skola på en gedigen grund och därför måste vi också ha en tydlig vision om hur vi vill att den ska se ut när det är klart.

Min bild av Sjöviksskolan är att man som 6-åring kliver in i skolan och att man sedan gör en tioårig resa genom skolhuset och kommer ut som mogen tonåring färdig för gymnasiet. Under den resan ska vi ge eleverna kunskaper och verktyg för att klara sig vidare i livet. Vi ska ge dem minnen för livet, de ska få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt och de ska få uppleva en gemenskap som de ska kunna bära med sig genom livet. Det är vårt mål för varje elev. 

Karin Langlet, rektor för Sjöviksskolan. 
Dela:
Kategorier:

Facebookflöde