Kontaktuppgifter

Fritids öppning/stängning                    076-123 8492 (kl 6.30-7.45 och kl 17.00-18.15)

Fritids FK                                                 076-129 2339

Fritids 12                                                  076-123 8183

Fritids 112                                                076-129 1064

Fritids 3                                                    076-129 1019

Fritidsklubben                                          076-825 2867