Elev

Här finns allt om elever....

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    På Sjöviksskolan ska all elevfrånvaro anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Vet du redan första dagen hur många dagar ditt barn kommer vara frånvarande kan du lämna den information vid första frånvarotillfället. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

    • Via Skolplattformen (kräver e-legitimation)
    • Telefonsvarare: 08 – 508 384 99
    Kategorier: