Elevhälsa

Antal: 2

 • Frånvaroanmälan

  På Sjöviksskolan ska all elevfrånvaro anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Vet du redan första dagen hur många dagar ditt barn kommer vara frånvarande kan du lämna den information vid första frånvarotillfället. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  • Via Skolplattformen (kräver e-legitimation)
  • Telefonsvarare: 08 – 508 384 99
  Kategorier:
 • S9ijK4lEPNY

  Elevråd

  Sista tisdagen varje månad kl 14.00 - 16.00 har vi Elevråd i Skolbiblioteket. Elevrådet består av representanter från alla klasser.

  Kategorier: