Till innehåll på sidan

Vår närmiljö

Sjöviksskolan är en nybyggd skola i Årstaberg.

Sjöviksskolan byggs i ett gammalt industriområde som precis börjat sin omvandling till ett nytt område med bostäder, förskolor och verksamhetslokaler.

På skolans södra sida byggs en kvarterspark och skolans innergård vetter mot ett skogsområde på den östra sidan. Skogsområdet är en del av Årstabergsparken och kallas för Kråkberget. Området genomkorsas av gångvägar och inför Sjöviksskolans öppnande byggs det gott om lekytor. Kråkberget anslutet i sin tur till ytterligare en park i sin norra del samt Årstaskogen på andra sidan järnvägsspåren. 

Skolan får ett unikt läge med närhet till både innerstaden med pendeltåg och gång-och cykelvägar via Årstabron, likväl som det blir lätt att ta sig till skolan från andra delar av söderort med hjälp av pendeltåg, bussar och tvärbana. 

 

Dela:
Kategorier:

Facebookflöde