Vision

Sjöviksskolans vision har varit viktig i vårt nybyggarprojekt. En gemensam grund att stå på.

Sjöviksskolan

Arbetet med att starta skola präglas av att personalgruppen hela tiden utvidgas och det gör att vi hela tiden måste repetera och förstärka med gemensam syn, gemensamma värderingar som kan ligga till grund för vår utveckling och våra ställningstaganden när vi hela tiden bygger vidare. Det är en utmaning att hela tiden växa underifrån. Men det är också en erfarenhet som har stärkt oss. 

Sjöviksskolan är en skola under uppbyggnad och det som har kännetecknat oss är att vi är:

  • en stolt skola
  • en skola som välkomnar olikheter
  • en skola som präglas av närhet och nybyggaranda

 

Vårt gemensamma värdegrundsarbete har skett på olika sätt under åren och det som karaktäriserar våra värderingar är:

Allas lika värde

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Så står det i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, och detta är en djupt liggande värdering även för oss på Sjöviksskolan. Hos oss får alla komma till tals, alla bemöts med respekt, och allas åsikter är lika mycket värda.

Individens förmåga

Vi tror att alla människor – elever, lärare, föräldrar och andra – har stor egen kraft och en stor inneboende förmåga. De kan och vill ta ansvar, de kan och vill utvecklas själva, och de kan och vill hjälpa andra att utvecklas.

Mångfald

Vi är medvetna om att alla människor är olika, och vi respekterar dessa olikheter. Vi välkomnar människors olikheter, och tycker att dessa olikheter bidrar starkt till ett roligare liv och en bättre skola.

 

Dela:
Kategorier:

Facebookflöde